KONKURS EKO ODKRYWCY 3

Więcej informacji o konkursie pod poniższym linkiem:

http://www.ekoodkrywcy.pl/zasady-konkursu

Możesz zgłosić do konkursu tyle projektów, ile chcesz. Musisz je zarejestrować w terminie
od 7 września do 16 listopada 2015 r.