Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży przy Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Stanisława, Doroty, Wacława

Lokalizacja oraz dane adresowe

Adres: pl.Wolności 3, Wrocław
Tel.: 71 3432721 lub 505696494 /tel. osoby prowadzącej/
E-mail: krystyna.idzikowska@wp.pl
Osoba odpowiedzialna za Centrum: Krystyna Idzikowska
Dojazd: Plebania Parafii p.w. św. Stanisława, Doroty i Wacława - za hotelem "Monopol"

Dni i godziny pracy Centrum

godz. 13.00 - 18.00, od poniedziałku do piątku

Wiek dzieci i młodzieży uczęszczającej do Centrum

7 -17 lat

Harmonogram Centrum

13.00-14.00 - Zbieranie się uczestników zajęć, zajęcia własne.
14.00-15.30 - Odrabianie lekcji, douczanie, praca indywidualna z dziećmi, zajęcia z pedagogiem, wyrównawcze itp.
15.30.-16.00 - Podwieczorek/przygotowanie w ramach zajęć kulinarnych/ i sprzątanie po nim.
16.00-17.45 - Gry i zabawy indywidualne i grupowe, zajęcia specjalistyczne/profilaktyczne, plastyczne, muzyczne, komputerowe, sportowo-rekreacyjne, językowe, zgodne z harmonogramem.
17.45.-18.00 - Sprzątanie i podsumowanie dnia

Centrum współpracuje z wolontariuszami

Wolontariusze wspomagają działalność placówki w następujących dziedzinach: j.angielski 1-2 godz.tyg. wg potrzeb dzieci, pedagog 2 razy w tyg.- dla dzieci i rodziców.

Nazwa organizacji/podmiotu prowadzącego Centrum

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława, Doroty i Wacława