Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży „Świniary”

Lokalizacja oraz dane adresowe

Adres: ul. Pęgowska 34, 51-180 Wrocław
Tel.: 532458301
E-mail: jjd1966@o2.pl
Osoba odpowiedzialna za Centrum: Jolanta Bonecka- Dzik
Dojazd: autobus 105, PKP

Dni i godziny pracy Centrum

od poniedziałku do piątku, godz. 12.00-16.00

Wiek dzieci i młodzieży uczęszczającej do Centrum

6-12 lat

Harmonogram Centrum

Tygodniowy harmonogram/plan pracy Centrum
1. zajęcia reedukacyjne służące wyrównywaniu szans edukacyjnych 4h/tydzień
2. plastyczne 3h/tydzień
3. muzyczne 2h/tydzień
4. komputerowe 2h/tydzień
5. wychowawcze w formie gier i zabaw integrujących grupę , indywidualnych konsultacji z uczniami i ich rodzicami, rozwiązywanie problemów 4h/tydzień i w miarę potrzeb

Ramowy rozkład dnia:
schodzenie się dzieci ( gry i zabawy stolikowe itp.) - zajęcia specjalistyczne:
poniedziałek - matematyka
wtorek - ćwiczenia ogólnorozwojowe
środa- plastyka
czwartek - zaj. komputerowe/zaj profilaktyczne
piątek - język angielski - posiłek zajęcia reedukacyjne, gry zabawy

Nazwa organizacji/podmiotu prowadzącego Centrum

Stowarzyszenie Rozwoju Osiedla Świniary

Strona internetowa

www.swiniary.edu.pl