Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży „Tęczowisko”

Lokalizacja oraz dane adresowe

Adres: ul. Nowa 4, Wrocław
Tel.: 693053556
E-mail: stowarzyszenieteczowisko@gmail.com
Osoba odpowiedzialna za Centrum: Sandra Jarnot
Dojazd: obok Wzgórza Partyzantów, dojazd do Galerii Dominikańskiej lub ul. Kołłątaja

Dni i godziny pracy Centrum

16.00 – 20.00 od poniedziałku do piątku, czasami w wybrane soboty

Wiek dzieci i młodzieży uczęszczającej do Centrum

5- 16 lat

Harmonogram Centrum

zajęcia integracyjne, warsztaty taneczne, zajęcia sportowe, wyjścia rekreacyjne, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne i edukacyjno - wyrównawcze

Centrum współpracuje z wolontariuszami

Zakres działań wolontariusza to pomoc w lekcjach, udział w grach i zabawach integracyjnych

Nazwa organizacji/podmiotu prowadzącego Centrum

Stowarzyszenie na Rzecz Dziecięcej Działalności Twórczej i Na Rzecz Sztuki „Tęczowisko”

Dodatkowe informacje

KRS 0000046335