Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży Muchobór Wielki

Lokalizacja oraz dane adresowe

Adres: ul. Stanisławowska 99/1a, 54-611 Wrocław
Tel.: 500 077 802
E-mail: iwona.cislo@interia.pl
Osoba odpowiedzialna za Centrum: Iwona Cisło
Dojazd: autobusy 107, 119, 132, 319

Dni i godziny pracy Centrum

poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach 16.00 do 20.00 oraz środy w godzinach 14.00 do 18.00

Wiek dzieci i młodzieży uczęszczającej do Centrum

7 -16 lat

Harmonogram Centrum

Ramowy plan zajęć:
– przybycie uczestników, przywitanie grupy, podwieczorek,
– korepetycje z różnych dziedzin edukacji,
– zajęcia specjalistyczne, profilaktyczne, warsztaty umiejętności społecznych, zajęcia manualne, sportowe, zajęcia integracyjne,
– rozmowy w grupie,
– omawianie zajęć, problemów bieżących,
– sprzątanie pomieszczenia po zajęciach,
– pożegnanie.

Rodzaje zajęć związanych z wypełnianiem czasu wolnego:
● zajęcia polegające na wypełnianiu czasu wolnego młodzieży 3 dni w tygodniu po 4h tj 12h tygodniowo
● zajęcia z języka angielskiego – 1h w tygodniu w poniedziałki
● zajęcia kulinarne, plastyczne i konstrukcyjne – we wtorki i środy
● treningi umiejętności społecznych, integracyjne, profilaktyczne oraz ruchowo-taneczne w czwartki
● zajęcia plastyczne, manualne – w poniedziałki i piątki
Ponadto średnio raz w miesiącu organizujemy wyjścia do instytucji kultury i ciekawych miejsc na terenie Wrocławia.

Centrum współpracuje z wolontariuszami.

Nazwa organizacji/podmiotu prowadzącego Centrum

STOWARZYSZENIE WSPARCIE