PARTNERSTWO

10 czerwca 2015 r. z inicjatywy społeczności Wrocławskich Świetlic Środowiskowych 3 organizacje pozarządowe prowadzące świetlice środowiskowe: Stowarzyszenie Pomocy Iskierka, Fundacja Tobiaszki i Stowarzyszenie Rozwoju Osiedla Świniary zawarły Porozumienie o utworzeniu partnerstwa na rzecz świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży.

Celem, dla którego powołano  Partnerstwo jest zintegrowanie i wspieranie dotychczasowych działań oraz inicjowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz rozwoju Świetlic Środowiskowych i aktywizowanie lokalnej społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do Partnerstwa mogą przystąpić wszystkie organizacje prowadzące Centra Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży (dawne świetlice środowiskowe).

Więcej informacji w  treści  porozumienia:

Porozumienie o współpracy na rzecz świetlic środowiskowych.

Deklaracja przystąpienia do Partnerstwa.pdf

Deklaracja przystąpienia do Partnerstwa. doc