Flash mob

 

Flash Mob „W centrum uśmiechu” 6.10.2017

Flash Mob z okazji Światowego Dnia Uśmiechu 7.10.2016

Świetlice Przytulają Ratusz – Flash mob 16.09.2015