MISJA

Centrum Rozwoju i Aktywności ma na celu wspieranie rodziny w procesie przygotowania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia, kształtując przy tym właściwe postawy społeczne.

Centrum Rozwoju i Aktywności realizuje ten cel organizując działalność opiekuńczo – wychowawczą skierowaną dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych.  Centra w tym zakresie oferują m.in.:

Zajęcia edukacyjne

pomoc w odrabianiu lekcji, korepetycje, zajęcia komputerowe itp.

Zajęcia profilaktyczne

profilaktyka agresji, profilaktyka uzależnień, rozwój osobisty

Zajęcia rozwijające zainteresowania

muzyczne, plastyczne, teatralne, sportowe i inne

Zajęcia sportowe i rekreacyjne

gry zespołowe, treningi, promocja zdrowego stylu życia

Wycieczki

do kina czy teatru, na wystawy, do muzeum, zoo itp.

Wypoczynek letni i zimowy

półkolonie w czasie wakacji oraz ferii, wyjazd na kolonie (bezpłatne lub częściowo odpłatne)

Indywidualne i grupowe rozmowy z pedagogiem lub psychologiem

Otrzymywanie posiłków

są to półprodukty lub produkty gotowe do spożycia, takie jak np. kanapki, owoce
i warzywa, jogurty, napoje

Wsparcie dla rodziców

oferta fachowej pomocy w sprawach dotyczących problemów opiekuńczo – wychowawczych

Dla kogo Centrum Rozwoju i Aktywności?
Oferta Centrów Rozwoju i Aktywności adresowana jest w szczególności do rodzin potrzebujących wsparcia w opiece nad dziećmi

Warto wiedzieć:
Proponowane przez Centra Rozwoju i Aktywności zajęcia są bezpłatne
Przeznaczone dla dzieci i młodzieży w wieku 6 – 18 lat
Można na nie uczęszczać od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych