Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży “TĘCZA”

Lokalizacja oraz dane adresowe

Tel.: 608 786 740
E-mail: tecza.pracze@gmail.com
Osoba odpowiedzialna za Centrum: Rafał Karbowniczek
Dojazd: autobus 103 z Placu JP II, 101 z Kwiskiej (przystanek: PRACZE ODRZAŃSKIE)

Dni i godziny pracy Centrum

od poniedziałku do piątku w godzinach od 14:00 do 18:00 (w dni wolne, nieświąteczne 10:00 – 14:00)

Wiek dzieci i młodzieży uczęszczającej do Centrum

7 do 19 lat

Harmonogram Centrum

Ramowy plan dnia w Centrum:

14:00 – 15;00 Czas na odrabianie lekcji
15:00 – 17:45 ZAJĘCIA W PRACOWNIACH ZAINTERESOWAŃ, Gry i zabawy
17:45 Podsumowanie dnia , wspólne sprzątanie Centrum

Zajęcia specjalistyczne w pracowniach zainteresowań to:
Pracownia plastyczna - pod opieką instruktorów – Artystów Plastyków - absolwentów ASP dzieci mają szansę na rozwijanie swoich talentów plastycznych. Dla tych wszystkich, którzy chcą bardziej zaangażować się w sztukę utworzyliśmy Akademię Małego i Dużego Artysty „AMiDA.

Pracownia techniczna – „Zrób to sam” dla chłopców, ale nie tylko. Będziemy robić różne przydatne przedmioty i instalacje realizując pomysły i wynalazki własne oraz korzystając ze sprawdzonych już pomysłów.

Pracownia fotograficzna – raz w miesiącu będzie działać pracownia fotograficzna, dzieci będą się uczyć pracy z aparatem, będziemy organizować przeglądy i wernisaże.

Pracownia dziennikarska – chcemy, aby nasze Centrum wydawało gazetkę (w tym także ścienną w gablotach przed wejściem do budynku), nasz „zespół redakcyjny” będzie przygotowywał artykuły, a pracownia fotograficzna reportaże zdjęciowe.

Pracownia sportowa – regularne treningi zespołu piłki nożnej i siatkowej, organizacja olimpiady sportowej, udział w programie „PAS”.

Pracownia komputerowa - dzieci nauczą się programów edytorskich, graficznych, będą przygotowywać pokazy multimedialne, a także nauczą się składania gazetki centrowej i przygotowywania jej do „druku”. Prowadzenie Tęczowego Facebooka.

Pracownia ekologiczna - zajmuje się zielenią w pomieszczeniach centrum i naszą maskotką – żółwiem i rybkami oraz oddanym do naszej dyspozycji ogrodem. Jest także współorganizatorem corocznych „Dni Ekologii” w Tęczy.

Pracownia historyczna – tradycyjnie dba o wiedzę o naszym osiedlu i mieście, organizuje wycieczki krajoznawcze.

Pracownia muzyczna - zajęcia będą miały na celu zaprzyjaźnienie dzieci z różnego rodzaju muzyką poprzez okazjonalne spotkania połączone z nauką śpiewu. Dla zdolniejszych – możliwość nauki gry na gitarze, na keyboardzie lub śpiewu pod okiem wykwalifikowanej kadry.

Pracownia kulinarna – w ramach tego kółka będziemy zapraszać rodziców od których dzieci będą uczyć się sztuki kulinarnej.

Pracownia filmowo-kabaretowa – w ramach tej pracowni powstają krótkie etiudy kabaretowe, filmiki czy też spektakle.

Centrum współpracuje z wolontariuszami

Zakres obowiązków wolontariusza to pomoc w odrabianiu lekcji, udzielanie korepetycji, prowadzenie pracowni zainteresowań, pomoc w prowadzeniu codziennych zajęć, itp

Nazwa organizacji/podmiotu prowadzącego Centrum

Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Anny, ul. Brodzka 163, 54-067 Wrocław