Konkurs w PO IiŚ: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – jako Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014-2020 – ogłasza konkurs w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Nabór wniosków potrwa od 1 lutego do 31 marca 2016 r.

Więcej informacji pod poniższym linkiem:

http://poiis.mkidn.gov.pl/skorzystaj-z-viii-osi/nabory-wnioskow