Ważne adresy i telefony

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Strzegomska 6,
tel. 71 782 23 22
http://www.mops.wroclaw.pl/

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. Rydygiera 45a (wejście przez portiernię)
tel. 71 796 40 85
http://www.mops.wroclaw.pl/formy-pomocy/nadodrzanskie-centrum-wsparcia/oik

 

Jednostka odpowiedzialna za Centra Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży w Urzędzie Miasta Wrocławia: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
ul. G. Zapolskiej 4,
tel.  71 777 77 60
http://bip.um.wroc.pl/contents/content/229/3200

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu
ul. T. Kościuszki 131
tel. 71 72 21 860
http://www.pcpr.wroclaw.pl

 

Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3
ul. Legnicka 65
tel. 71 359 75 00
http://www.sektor3.wroclaw.pl

 

Dane teleadresowe Komenda Miejska Policji we Wrocławiu