WSPÓŁPRACA

W jaki sposób możesz współpracować z Centrami Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży?

Możesz:

Zostać wolontariuszem w Centrum

Zakres obowiązków zazwyczaj każde Centrum wyznacza sama. Warto skontaktować się z wybraną placówką, aby poznać szczegóły. W ostatnich latach wolontariat jest bardzo popularną formą zdobywania doświadczenia zawodowego, nabywania nowych kompetencji i umiejętności oraz możliwością nawiązania znajomości w danej branży.

Przykładowe zadania dla wolontariuszy w Centrach: pomoc dzieciom w odrabianiu zadań domowych, prowadzenie warsztatów tematycznych/pracowni zainteresowań, organizacja imprez/zabaw/festynów, pomoc w pracach porządkowych w pomieszczeniach Centrum, wsparcie w poszukiwaniu sponsorów/pisaniu projektów dotacyjnych/prowadzeniu strony internetowej, itp.

Zostać praktykantem w Centrum

Wiele Centrów przyjmuje praktykantów – studentów różnych kierunków. Zanim przystąpisz do współpracy z Centrum upewnij się, że możesz odbywać praktyki w takich placówkach dla dzieci i młodzieży, przedstaw program praktyk kierownikowi Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży, powiedz o swoich oczekiwaniach.

Pomóc w organizacji wycieczki/wyjścia kulturalnego, itp.

Jeśli masz możliwość zaproponowania tańszych lub bezpłatnych, lub po preferencyjnych cenach, zajęć dla dzieci/młodzieży: wycieczek, wyjść do kina, teatru, muzeum itp.

Dzięki takiej współpracy twoja firma może zdobyć możliwość zareklamowania twoich produktów i usług oraz dotrzeć do szerszego grona ich odbiorców.

Twoja firma może wziąć udział w akcji „Wolontariat pracowniczy”

Twoja firma może podjąć działanie polegające na wspieraniu przez przedsiębiorcę działalności charytatywnej na rzecz wybranych podmiotów, w tym przypadku Centrów Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży, przy dobrowolnej współpracy zatrudnionych przez przedsiębiorcę osób. Jest to działanie polegające na podejmowaniu i wspieraniu przez firmę działalności pracowników na rzecz organizacji pozarządowych. Pracownicy organizacji wykorzystując swoje umiejętności, świadczą usługi na rzecz instytucji społecznych. Aktywność dobroczynna organizacji jest wdrażana w ramach strategii „społecznej odpowiedzialności biznesu” i „społecznego zaangażowania biznesu.

Przekazać 1% od podatku dochodowego na rzecz konkretnego Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży

Niektóre Centra prowadzone są przez organizacje pozarządowe, które posiadają status organizacji pożytku publicznego. Działalność takich Centrów możesz wesprzeć 1% podatku dochodowego. Wystarczy w swoim rozliczeniu podatkowym wpisać: Nazwę organizacji, prowadzącej Centrum, numer KRS, oraz cel: „prowadzenie Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży”.

Przekazać darowiznę pieniężną lub rzeczową dla konkretnego Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży

Darowiznę możesz przekazać jako osoba prywatna i jako osoba prawna.
WAŻNE! Pamiętaj, że przekazaną darowiznę możesz odliczyć od podatku. Ważne, jest aby darowizna pieniężna była wpłacona na konto organizacji, prowadzącej Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży.
Darowizny można przekazywać zarówno na Centra prowadzone przez Fundacje i Stowarzyszenia oraz te, które prowadzone są przez parafie.
Jeśli chcesz przekazać konkretne rzeczy dla danego Centrum najlepiej skontaktować się z wybraną placówką, lub wyślij informację do nas na tej stronie poprzez formularz zgłoszeniowy.

Podpowiedź: najbardziej potrzebne w naszych placówkach zazwyczaj są:
meble, artykuły plastyczne, gry planszowe/zabawki, sprzęty: odkurzacz, zmywarka, artykuły gospodarstwa domowego, komputery, itp.