Szkolenie: Marka i public relations (PR) w podmiotach ekonomii społecznej (PES). Jak efektywnie budować relacje w kontekście pozyskiwania zleceń?

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na spotkanie doradcze pn.  „Marka i public relations (PR) w podmiotach ekonomii społecznej (PES). Jak efektywnie budować relacje w kontekście pozyskiwania zleceń?

Spotkanie będzie poświęcone m.in. takim zagadnieniom jak marka, wizerunek podmiotu w otoczeniu lokalnym, budowanie relacji z mediami, partnerami; tworzenie tożsamości PES, lobbing, zarządzanie sytuacją kryzysową.

Termin: 17.06.2016 r. godz. 09:00-15:00

Miejsce: Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Litomska 10, Wrocław

Uczestnictwo w spotkaniach jest bezpłatne. Zapewniamy poczęstunek w formie przerwy kawowej, lunch/obiad (proszę o podanie informacji czy zamawiacie Państwo obiad tradycyjny czy jarski) oraz komplet materiałów informacyjno-doradczych.

Osoby zainteresowany udziałem w spotkaniu prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą tradycyjną, faxem lub drogą elektroniczną e-mail: m.lebiecka@dops.wroc.pl  do 15.06.2016 godz. 12:00.

regulamin uczestnictwa

formularz zgłoszeniowy