Bezpłatne szkolenia dla NGO – jesień 2016

Ruszył kolejny etap szkoleń dla organizacji pozarządowych działających we Wrocławiu lub na rzecz miasta.

Tematy szkoleń:

1. Ochrona danych osobowych dla organizacji pozarządowych z uwzględnieniem wzorcowych projektów, procedur i uchwał – warsztaty

2. Zarządzanie projektami dofinansowanymi z Unii Europejskiej

3. Rozliczanie wynagrodzeń z umowy o pracę, umowy zlecenia i umowy o dzieło

4. Jak pracować z dzieckiem z dysfunkcjami intelektualnymi

5. Księgowość projektów unijnych w organizacji pozarządowej

6. Zatrudnianie osób w organizacji pozarządowej na umowy cywilno- prawne, wolontariatu i umowy o pracę

7. Sporządzanie sprawozdań finansowych i podatkowych dla księgowych organizacji pozarządowych

8. Warsztaty z zakresu arteterapii z elementami kinezjologii edukacyjnej

9. Składowe elementy kampanii reklamowej i promocyjnej „1 %” organizacji pozarządowej

Szczegółowe informacje o szkoleniach na stronie: http://www.wroclaw.pl/szkolenia-dla-ngo-ii-etap