Młodzieżowy Budżet Obywatelski Wrocławia

Przypominamy, że do 24 listopada 2016r. można składać projekty do Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego Wrocławia.

Młodzieżowy Budżet Obywatelski Wrocławia to przede wszystkim wsparcie kreatywności, przedsiębiorczości i zaangażowania młodzieży w życie społeczności lokalnych. Jego podstawą są zatem innowacyjne i ważne z punktu widzenia młodych przedsięwzięcia.

Aby wziąć udział w Konkursie należy stworzyć minimum 3-osobową grupę nieformalną młodzieży do 21 roku życia mieszkającej i/lub uczącej się na terenie Wrocławia w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Każda z tych grup może ubiegać się o dofinansowanie projektu w kwocie do 1000 złotych.

Po więcej szczegółów zapraszamy na stronę: http://mlodziezowybudzet.ies.org.pl/mlodziezowy-budzet-obywatelski-wroclawia/