Zmiana przepisów dotyczących wypoczynku dzieci i młodzieży

Od 6 kwietnia weszły w życie zmiany przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452).

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi przepisami: http://swietlice-srodowiskowe.pl/warto-wiedziec/ustawy-i-rozporzadzenia/