Zielony Rekord Polski

Zachęcamy do włączenia się w akcję „Zielony Rekord Polski„. Polega ona na biciu rekordu w nowych nasadzeniach roślin.
Akcja rozpocznie się 20.10.2017r. o godz. 13:00, a zakończy 21.10.2017r. o godz. 13:00.|
Szczegóły na stronie: dotlenieni.org