Dolnośląskie Małe Granty

Trwa nabór wniosków w ramach programu Dolnośląskie Małe Granty. Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych – operator programu Dolnośląskie Małe Granty, ogłosiła nabór wniosków dla grup nieformalnych, na granty finansowane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

 

Nabór wniosków  trwa do 23 października 2017 r. do godziny 23:59 za pośrednictwem generatora wniosków, a w przypadku wniosków składanych w formie papierowej do 23.10.2017 r. do godz. 17.00 (decyduje data wpływu). Maksymalna kwota grantu nie może przekraczać: 5000,00 zł.

Szczegóły