Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – możliwość wnioskowania o dotację

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2015 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO).

więcej informacji
http://www.pozytek.gov.pl/Ogloszenie,o,konkursie,FIO,2015,3637.html