Nabór do programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych”

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków do programu dotacyjnego „Ojczysty – dodaj do ulubionych„.

Celem strategicznym programu jest kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych postaw wobec języka polskiego, budowanie kompetencji językowych oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym poprzez realizację projektów popularyzujących wiedzę o języku

więcej informacji
http://jezykojczysty.pl/artykuly/nabor-do-programu-ojczysty-–-dodaj-do-ulubionych-134149.html