Bezpłatny kurs języka angielskiego

Trwa nabór do projektu obejmującego bezpłatne kursy języka angielskiego, dofinansowane z EFS.
Kursy przewidziane są dla osób z województwa dolnośląskiego z wykształceniem co najwyżej średnim oraz dla osób pozostających bez zatrudnienia. Angielski z certyfikatem to projekt, w ramach którego uczestnicy mogą uzyskać międzynarodowy certyfikat TELC.
http://mlodzi.wroclaw.pl/artykul/4161-bezplatny-kurs-jezyka-angielskiego