Darmowa superwizja

Superwizja to narzędzie służące bardziej doświadczonym trenerom do lepszego radzenia sobie w codziennej pracy z ludźmi i znajdywaniu dobrych rozwiązań dla problemów, które z tej pracy wynikają.
Zajęcia superwizyjne odbędą się w czwartek, 12 lutego o godz. 16.30 we Wrocławiu, w siedzibie Instytutu Edukacji Społecznej (ul.Kościuszki 35A).Udział w zajęciach jest bezpłatny. Zajęcia są finansowane ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy na www.ies.org.pl