BEZPŁATNE WARSZTATY

Fundacja „Merkury” wraz z Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych  serdecznie zapraszają do udziału w dwudniowym bezpłatnym warsztacie dla osób zajmujących się finansami w organizacji pozarządowej  pt. „Zamknięcie roku oraz nowe obowiązki w zakresie rozliczeń z ZUS i US dla organizacji pozarządowych”.

W wyniku udziału w warsztatach uczestnicy/czki zdobędą wiedzę z zakresu:

  1. Sprawozdawczości finansowej i merytorycznej organizacji
  2. Prawidłowego przygotowania dokumentacji finansowej w organizacji
  3. Obowiązków wynikających zatrudniania personelu
  4. Rozliczania działalności odpłatnej organizacji pozarządowych
  5. Nowych wymogów w zakresie składania deklaracji do US i  ZUS
  6. Sprawozdawczości wobec organów nadzorczych organizacji pozarządowych
  7. Sprawozdawczości organizacji pozarządowych pożytku publicznego

Adresatami warsztatów są: przedstawiciele/pracownicy/czki (w wieku do 64 roku życia) organizacji pozarządowych, nieprowadzących działalności gospodarczej i posiadających osobowość prawną z terenu powiatu wrocławskiego, miasta Wrocławia, górowskiego, milickiego, trzebnickiego, średzkiego, oleśnickiego, oławskiego, wołowskiego i strzelińskiego.

Termin warsztatu: 24-25.02. 2015  r. w godzinach 9.30-15.30

Miejsce warsztatu : Miasto Wrocław. Dokładne miejsce warsztatu zostanie podane po zebraniu się grupy

Koszty: Udział w cyklu jest bezpłatny. Zapewniamy poczęstunek kawowy oraz lunch w każdym dniu warsztatów.  Nie zapewniamy dojazdu na miejsce szkolenia oraz noclegu.

Zgłoś się już dziś! Prześlij wypełniony formularz zgłoszeniowy do dnia  20.02.2015 wybierając jedną z trzech możliwości:

  1. mailem na adres: marta.sys@merkury.org.pl
  2. pocztą na adres: Fundacja „Merkury” ul. Beethovena 10, 58-300 Wałbrzych
  3. Faksem na nr 74 666 22 01