Bezpłatne szkolenia UM Wrocławia dla NGO – jesień 2015

Oferta szkoleń skierowana jest w pierwszej kolejności do wrocławskich organizacji pozarządowych, które działają na rzecz mieszkańców Wrocławia

1. Warsztaty kadrowe -zatrudnianie na podstawie umowy o pracę, umowy cywilne, umowy na wolontariat w organizacji pozarządowej

2. Ochrona danych osobowych dla organizacji pozarządowych z uwzględnieniem wzorcowych projektów, procedur i uchwał – warsztaty

3. Podstawy księgowości i sprawozdawczość NGO – fundacji, stowarzyszeń, organizacji pożytku publicznego

4. Jak przygotować kampanię 1% – wykorzystanie narzędzi social media w promocji NGO – warsztaty

5. Warsztaty płacowe – obliczanie obciążeń wynagrodzeń, dokumentacja podatkowa i ubezpieczeniowa w organizacji pozarządowej

6. Warsztaty z zakresu arteterapii z elementami kinezjologii edukacyjnej

7. Księgowość projektów unijnych w organizacji pozarządowej

8. Jak pracować z dzieckiem z dysfunkcjami intelektualnymi

9. BHP dla pracowników organizacji zatrudnionych na umowę o pracę i zlecenie

Więcej informacji o szkoleniach – terminy, załączniki na:

Rezerwacja terminu szkolenia następuje poprzez:

  • przesłanie ankiety na adres: bps@um.wroc.pl
  • lub jej dostarczenie na adres:
    Biuro ds. Partycypacji Społecznej ul. G. Zapolskiej 2/4, Wrocław
    Pok. 120  (tel. 71-777-93-70)

O zakwalifikowaniu na szkolenie oraz o miejscu szkolenia zainteresowani zostaną powiadomieni indywidualnie telefonicznie lub na podany adres e-mail na 4 dni przed rozpoczęciem szkolenia.