Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży „Barka”

Lokalizacja oraz dane adresowe

Adres: ul. Janiszewskiego 14 (Szkoła Podstawowa nr 12) Wrocław
E-mail: aggiore@gmail.com
Osoba odpowiedzialna za Centrum: Agnieszka Gulanowska
Dojazd: do Ronda Regana (pl. Grunwaldzk)i, przejść od strony Politechniki na ul. Janiszewskiego

Dni i godziny pracy Centrum

od pon. do pt., godz. 15.00 – 19.00

Wiek dzieci i młodzieży uczęszczającej do Centrum

6 – 15 lat

Harmonogram Centrum

Zajęcia odbywają się według ramowego planu dnia:
● odrabianie lekcji, nauka indywidualna lub grupowa, zajęcia specjalistyczne,
● podwieczorek,
● zajęcia tematyczne- według planu tygodniowego (poniżej)
● zajęcia sportowo rekreacyjne, sprzątanie, podsumowanie dnia.

Poniedziałek: ,, Warsztaty rozwijające umiejętności interpersonalne"- pomagające dziecku kształtować swoją osobowość, rozumieć własne emocje i postrzegać siebie.
Zajęcia specjalistyczne - język angielski - zabawy słowno-muzyczne z elementami kultury brytyjskiej

Wtorek: ,,Gramy razem'"- gry i zabawy ruchowe.

Środa: ,,Zajęcia specjalistyczne- matematyczne- z logiką na co dzień"- gry i zabawy logiczne i matematyczne.
,,Zajęcia specjalistyczne-artystyczne sztuka jako zabawa- zabawa jako sztuka"- cykl zajęć plastycznych, muzycznych, typu drama.

Czwartek: ,,Program profilaktyki uzależnień"- zapoznanie się z konsekwencjami zażywania środków uzależniających, pokazanie zasad zdrowego odżywiania i inne

Piątek: ,,Filmoteka, Bajkoteka, Płytoteka, Biblioteka"- słuchanie bajek na CD, prezentacje filmów edukacyjnych, prezentowanie lubianej muzyki itp., atrakcyjne wyjścia, imprezy okolicznościowe

Zajęcia sportowo – rekreacyjne – codziennie

Centrum współpracuje z wolontariuszami.

Nazwa organizacji/podmiotu prowadzącego Centrum

Fundacja InTeGratia

Dodatkowe informacje

KRS 0000 375052