Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży Na Wapiennej

Lokalizacja oraz dane adresowe

Adres: ul. Wapienna 19/1
Tel.: 667 966 491; 667 966 495
E-mail: biuro@sos-wroclaw.pl
Osoba odpowiedzialna za Centrum: Rafał Wysocki
Dojazd: autobusem 125, 325, tramwajem 8, 31, 32

Dni i godziny pracy Centrum

od poniedziałku do piątku, godz. 15.30 - 19.30

Wiek dzieci i młodzieży uczęszczającej do Centrum

6 – 14 lat

Harmonogram Centrum

Zajęcia edukacyjne, kulturalno-artystyczne, profilaktyczne, sportowe

Centrum współpracuje z wolontariuszami

Pomoc w zajęciach edukacyjnych, pomoc w wyjściach organizowanych w Centrum.

Nazwa organizacji/podmiotu prowadzącego Centrum

Stowarzyszenie Ocalić Szansę - SOS

Strona internetowa

www.sos-wroclaw.pl