Młodzieżowy Budżet Obywatelski Wrocław

Cały czas młodzi ludzie mogą składać projekty w ramach MBOW. Do udziału w Konkursie zapraszamy minimum 3-osobowe grupy nieformalne młodzieży w wieku do 21 roku życia mieszkającej i/lub uczącej się na terenie Wrocławia w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Dofinansowanie do 1000 złotych http://mlodziezowybudzet.ies.org.pl/mlodziezowy-budzet-obywatelski-wroclawia/