Zaproszenie dla NGO do uczestnictwa w projekcie PROFNET

W ramach projektu PROFNET udzielamy bezpłatnego wsparcia organizacjom zajmującym się profilaktyką uzależnień.
W zakładce Dla organizacji znajdą Państwo zakres oferowanych w projekcie czterech
form wsparcia (superwizja, audyt prawny, ewaluacja, wsparcie przy wpisie do systemu projektów rekomendowanych).
Więcej informacji na poniższej stronie:
www.profnet.org.pl

Link do formularza zgłoszeniowego
zgloszenie.profnet.org.pl