Zaburzenia odżywiania – bezpłatne wizyty dla młodzieży

Zapraszamy na bezpłatne wizyty dla młodzieży w wieku 15-18 lat cierpiącej na zaburzenia odżywiania się. Szczegółowe informacje tel.: 515 481 545