Przystosowanie pomieszczeń Wrocławskich Centrów do wymogów z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 r.

Prosimy o zgłoszenie mailem Centra, które chcą, aby komisja złożona z fachowców, skontrolowała i dokonała potrzebnej analizy pod kątem przystosowania naszych placówek do wymogów nałożonych przez Rozporządzenie

W mailu proszę napisać:

  1. nazwę Centrum,
  2. organizacje prowadzącą Centrum,
  3. wskazać osobę do kontaktu – nr telefonu, mail.

Maila należy wysłać na adres:  swietlice.srodowiskowe@gmail.com  do piątku 27.10.2017 do godz. 12:00.