Konkursy dla dzieci i młodzieży

Zapraszamy do piątej edycji konkursów „WĘDRÓWKI SZLAKIEM WARTOŚCI”. Cykl konkursów  skierowany jest do dzieci i młodzieży wszystkich szkół dolnośląskich. Odbywają się pod patronatem Prezydenta Wrocławia, Marszałka Dolnośląskiego, Wojewody oraz Arcybiskupa Metropolity Wrocławskiego i Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

Konkursy umożliwiają młodym ludziom przemyślenie i twórczy przekaz tematu, który każdego roku podejmuje problem różnych wartości. W roku 2014/2015 temat brzmi: „Zwierzęta – bracia nasi najmniejsi. «Jesteśmy życiem, które chce żyć pośród życia, które chce żyć».” (Albert Schweitzer)

W konkursach przewidziany jest udział dzieci i młodzieży w wielu od 6 do 19 lat, także młodzieży różnych wyznań lub pochodzących z mniejszości narodowych, jak też młodzieży i dzieci niepełnosprawnych.

Konkursy odbędą się w wielu obszarach: konkurs literacki (poezja i proza), recytatorski, monodramu, poezji śpiewanej, małej formy teatralnej, plastyczny, multimedialny, fotografia, etiuda filmowa, plastyczny, wiedzy o Dolnym Śląsku „Cuda natury i architektury”. Będą oceniane przez wykwalifikowane jury, a laureaci wystąpią na gali laureatów prezentując swoje osiągnięcia rodzicom, przyjaciołom, nauczycielom i mieszkańcom Wrocławia.

Podsumowaniem konkursów będzie zebranie prac literackich oraz fotografii, prac plastycznych, wypowiedzi młodzieży, nauczycieli i rodziców celem opracowania w przyszłości materiału do książki.

więcej szczegółów na stronie http://www.paxetbonum.pl/