Informacja dla prowadzących świetlice środowiskowe

Do 13 stycznia prowadzący świetlice środowiskowe proszeni są o wysłanie informacji dotyczącej liczby dzieci uczęszczających przez cały 2014 r. Należy uwzględnić dzieci biorące udział w zajęciach systematycznie i sporadycznie (półkolonie letnie i zimowe, wyjścia i wycieczki).
Informację należy wysłać do p. Marty Jelec na pocztę e-mailową, lub przekazać drogą telefoniczną.