Grupa Dialogu Społecznego ds. Pozaszkolnej (współ)Pracy z Młodzieżą

Stowarzyszenia TRATWA zaprasza na spotkanie wrocławskie organizacje pozarządowe, podmioty publiczne i prywatne, oraz grupy środowiskowe, które na co dzień zajmują się pracą z młodzieżą, bądź chcieliby się taką pracą zająć.

Termin pierwszego spotkania: środa, 22 listopada 2017, w godz. 11.00 – 13.00 
Miejsce: Pracownia Projektów Międzykulturowych ZAJEZDNIA (Stowarzyszenie TRATWA), ul. Legnicka 65, sala konferencyjna 

Więcej informacji na STRONIE.

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu na adres: dominik.golema@um.wroc.pl