Centrowa Gra Miejska 2021

Serdecznie zapraszamy Wrocławskie Centra Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży do udziału w Miejskiej Grze Terenowej organizowanej na wrocławskim Rynku – w sercu historycznego Wrocławia. Waszym celem będzie odnalezienie zaznaczonych na mapie punktów, udzielenie odpowiedzi na proste pytania oraz odszyfrowanie ukrytego w karcie pracy hasła.

Jeśli uda się Wam sprostać zadaniu – nagroda Was nie ominie!

By uzyskać materiały potrzebne do rozegrania gry – prosimy o kontakt mail: swietlice.srodowiskowe@gmail.com (tytuł: Gra Miejska 2021 – nazwa Centrum). 

Czas rozegrania Gry Miejskiej od 1 lipca do 30 września 2021 r.