Bezpłatne zajęcia dla dzieci uczęszczających do świetlic środowiskowych w Muzeum Miejskim Wrocławia.

trzy_swinki