Bezpłatne szkolenia dla NGO

Biuro ds. Partycypacji Społecznej zaprasza do skorzystania z bezpłatnej oferty szkoleń skierowanej dla organizacji działających we Wrocławiu lub na rzecz miasta.

Tematy szkoleń:

  1. Zatrudnianie osób w organizacji pozarządowej na umowy cywilno- prawne, wolontariatu i umowy o pracę
  2. Narzędzia marketingowe dla NGO – event/wydarzenie/impreza /lobbing
  3. Wolontariusz coachem – jak inspirować i wspierać rozwój dzieci
  4. Kompetencje miękkie w pracy lidera w organizacji pozarządowej
  5. Podstawy pracy animatora dziecięcego- warsztaty z wykorzystaniem zabaw i gier
  6. Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku
  7. Prowadzenie ewidencji księgowych w organizacji pozarządowej warsztaty dla księgowych
  8. Muzykoterapia jak bawić się z dzieckiem muzyką
  9. Kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku

Szczegółowe informacje o szkoleniach na stronie: http://www.wroclaw.pl/rozmawia/bezplatne-szkolenia-dla-ngo