Bezpłatne szkolenia dla NGO

Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi zaprasza do skorzystania z bezpłatnej oferty szkoleń skierowanej dla organizacji działających we Wrocławiu lub na rzecz miasta.

Tematy szkoleń:

  1. Jak przygotować kampanię 1% – wykorzystanie narzędzi social media w promocji NGO
  2. Budowanie motywacji do aktywności seniorów
  3. Zatrudnianie osób w organizacji pozarządowej na umowy cywilno- prawne, wolontariatu i umowy o pracę
  4. Metody aktywizacji dzieci i młodzieży
  5. Kurs pierwsza pomoc przedmedyczna
  6. Metody pracy z  dzieckiem niedostosowanym społecznie
  7. Prowadzenie ewidencji księgowych w organizacji pozarządowej warsztaty dla księgowych
  8. Warsztaty z zakresu arteterapii z elementami kinezjologii edukacyjnej 
  9. Ochrona danych osobowych dla organizacji pozarządowych z uwzględnieniem wzorcowej dokumentacji 

Szczegółowe informacje o szkoleniach na stronie: http://www.wroclaw.pl/rozmawia/bezplatne-szkolenia-dla-ngo