Bezpłatne szkolenie: Zauważ, porozmawiaj, reaguj


Stowarzyszenie Pomocy „Iskierka” zaprasza do udziału w projekcie

Dziecko jest najważniejsze”.

W ramach projektu zapraszamy do udziału w szkoleniu:

Zauważ, porozmawiaj, reaguj”.

W programie szkolenia m.in.:

– promocja programu  Chronimy Dzieci oraz konsultacje dotyczące wdrażania w placówkach standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem;

– krzywdzenie dziecka – pojęcie oraz formy krzywdzenia;

– aspekty prawne;

– czynniki ryzyka krzywdzenia dziecka;

– obraz dziecka krzywdzonego;

– ujawnianie przemocy;

– warunki kontaktu z dzieckiem krzywdzonym;

– rola rodzica;

– przygotowanie do rozmowy interwencyjnej.

Formy pracy: wykład, pogadanka, ćwiczenia, studium przypadku, praca w grupach zadaniowych.

Cel szkolenia: nabycie umiejętności prawidłowego interweniowania w sytuacji podejrzenia krzywdzenia dziecka

Dla kogo: pedagogów, psychologów, pracowników socjalnych, wolontariuszy i dla wszystkich, którzy pracują z dziećmi i młodzieżą.

Kiedy: 22 październik (sobota) godz. 9.00-18.00 (w tym 13.00-14.00 przerwa obiadowa).

Miejsce: Stowarzyszenie Pomocy „Iskierka” pl. Św. Macieja 5 sala 3-5. Podczas szkolenia zapewniamy drobny poczęstunek oraz herbatę i kawę.

Zapisy: do wyczerpania 15 miejsc poprzez wypełnienie formularza na stronie:

https://goo.gl/forms/wtxdL8RrvdtC0GzP2

Szkolenie jest bezpłatne.

Zapraszamy do udziału.

Projekt współfinansowany ze środków The Velux Foundations w ramach programu grantowego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.