Projekt – szczegóły

PROJEKT „CENTROWE DZIAŁANIA INTEGRACYJNE – PROMOCJA, ROZWÓJ
I WSPÓŁPRACA”

Od marca 2015 roku z inicjatywy kilkunastu świetlic środowiskowych (obecnie Centra Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży) realizowany jest projekt integrujący różne środowiska prowadzące podobne placówki.

W 2015 roku projekt: „Świetlicowa integracja – rozwój  i  współpraca” prowadzony był przez Fundację TOBIASZKI.

Od kwietnia 2016 roku projekt jest kontynuowany pn. „Centrowe działania integracyjne – promocja, rozwój i współpraca” przez Rzymskokatolicką Parafię pw. Św. Anny we Wrocławiu – Praczach Odrzańskich.

PROJEKT OBEJMUJE:

  • udzielenie wsparcia merytorycznego organizatorom wrocławskich Centrów Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży poprzez organizację:

– warsztatów,

– szkoleń specjalistycznych,

– konsultacji merytorycznych, doskonalących kompetencje merytoryczne
i organizacyjne pracy kierowników, wychowawców i wolontariuszy,

  • działania mające na celu organizację dla dzieci i młodzieży działań integracyjnych, edukacyjnych, sportowych i rozwojowych.

Jeśli chcieliby Państwo wesprzeć lub dołączyć do projektu
„Centrowe działania integracyjne – promocja, rozwój i współpraca”
zapraszamy do kontaktu:

e-mail: swietlice.srodowiskowe@gmail.com

tel. 697 083 430 – Dyrcz Monika – koordynator projektu

Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży „TĘCZA”
organizacja koordynująca projekt

czerwone