Konkurs plastyczny „Empatyczny Wrocław”

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia we
współpracy z Fundacją Twórczego Rozwoju „Strefa Inspiracji”
zapraszają do udziału w konkursie plastycznym „Empatyczny Wrocław”.
Konkurs jest adresowany do uczniów kl. I-III szkół podstawowych.
Jest to wydarzenie towarzyszące konferencji pod tym samym tytułem.
Celem Konferencji jest promowanie postaw empatycznych wobec siebie
i innych, a także zwrócenie uwagi na rolę i znaczenie uczuć oraz potrzeb
w życiu każdego człowieka. Podczas Konferencji zaprezentowane zostaną
sposoby komunikacji oparte na metodzie NVC (Komunikacja Bez Przemocy) Marshalla
Rosenberga służące porozumieniu między ludźmi, ułatwiające
rozwiązywanie konfliktów w taki sposób, by nie prowadziły one do stosowania przemocy.
Przedstawione zostaną również sposoby redukcji stresu i przeciwdziałania
wypaleniu zawodowemu.

O konferencji zostaniecie Państwo powiadomieni wkrótce w oddzielnym
zaproszeniu.

Zaproszenie do udziału w konkursie

Regulamin konkursu

Scenariusz lekcji