Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży przy Radzie Osiedla Nadodrze

Lokalizacja oraz dane adresowe

Adres: ul. Niemcewicza 27, Wrocław
Osoba odpowiedzialna za Centrum: Pan Jerzy Sznerch
Dojazd: tramwaj 0,1,8,7

Dni i godziny pracy Centrum

Centrum jest czynne codziennie od godz. 14.00 do 18.00

Wiek dzieci i młodzieży uczęszczającej do Centrum

Dzieci uczęszczające są w wieku od 5 do 16 lat.

Harmonogram Centrum

Centrum współpracuje z wolontariuszami.

Wolontariusze pomagają w odrabianiu zadań domowych, organizują czas wolny, przygotowują zabawy, prowadzą zajęcia np. taneczne, sportowe, manualne.

Nazwa organizacji/podmiotu prowadzącego Centrum

Rada Osiedla Nadodrze

Dodatkowe informacje

Przy Centrum działa też klub seniora, który spotyka się dwa, trzy razy w tygodniu. Dzięki temu prowadzimy zajęcia integracyjne z seniorami, jeździmy na wspólne wycieczki, wiele możemy się od nich nauczyć.