Zostań „Eko Odkrywcą” – konkurs

Eko Odkrywcy 3 to konkurs dla szkół, przedszkoli, wszystkich placówek oświatowych i wychowawczych oraz organizacji pozarządowych w Polsce. Jego celem jest kształtowanie postawy ekologicznej wśród młodego pokolenia.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.rossnet.pl/ekoodkrywcy