ZABURZENIA ODŻYWIANIA – W DIALOGU Konferencja Open Space

ZABURZENIA ODŻYWIANIA – W DIALOGU

Konferencja Open Space

Wrocław, 25.listopada 2015r.

 

 

Ogólnopolskie Centrum Zaburzeń Odżywiania zaprasza do dyskusji na tematy związane
z zaburzeniami odżywiania, do wspólnego poszukiwania efektywnych rozwiązań oraz spotkania z osobami, które mogą mieć wpływ na ich wdrażanie.

 

Nawiążmy dialog w otwartej przestrzeni!

 

> Co można zrobić lepiej?

> Jak usprawnić system edukacji i informacji oraz pomocy i wsparcia?

> Jakie są prawdziwe potrzeby środowiska lokalnego?

To tylko potencjalne zagadnienia, ponieważ to, o czym będziemy dyskutować zależy również od Ciebie!

Open space – specyficzna forma debaty w podgrupach, gdzie każdy temat, który się pojawia pochodzi od uczestników i jest ważny, każdy wyrażany głos – brany pod uwagę, a każdy wniosek, który wspólnie sformułujemy -istotny!

 

Dla kogo?
Zapraszamy osoby związane z działaniem w przestrzeni zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, oświaty, młodzieży: przedstawicieli urzędów, placówek oświatowych, samorządów szkolnych i studenckich, specjalistów, przedstawicieli kół naukowych oraz organizacji pozarządowych czy grup nieformalnych, reprezentantów mediów, młodzież oraz inne zainteresowane osoby.

 

Kiedy i gdzie?

Sektor 3, ul.Legnicka 65, sala szkoleniowa
Godz. 11.00 – 14.30

 

Zgłoszenia

Aby wziąć udział w Konferencji Open Space: Zaburzenia Odżywiania W DIALOGU należy zapoznać się z REGULAMINEM oraz wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

UWAGA! Osoby niepełnoletnie są zobowiązane do dostarczenia organizatorom w dniu wydarzenia zezwolenia od rodziców/prawnych opiekunów na udział.

Zaburzenia Odżywiania W DIALOGU – zezwolenie rodziców

 

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży i ewentualnego zakwaterowania.

 

Kontakt:

Magdalena Krupa

tel.515 481 545

e-mail: info@centrumzaburzenodzywiania.pl

Plakatopen space

 

Szczegóły: wydarzenie Facebook