Wyjazd integracyjno – szkoleniowy dla pracowników i wolontariuszy wrocławskich świetlic środowiskowych

Przypominamy, że zbiórka na wyjazd odbędzie się 17 kwietnia o godz. 9.00 przy al. J. Kasprowicza 26 – przy pomieszczeniach Fundacji Tobiaszki.

Podczas wyjazdu, oprócz możliwości wymiany doświadczeń pracowników świetlic środowiskowych, odbędą się również warsztaty i wykłady:

 „Zajęcia integracyjne, gry, zabawy”, warsztaty: „ABC fundraisingu – czyli o pozyskiwaniu funduszy”, wykład wspierająco -integrujący pn. „Wypalenie zawodowe”, warsztat „Filcowanie na sucho ” oraz warsztat: „Środki psychoaktywne – rozpoznawanie i aspekt prawny”.

Już teraz dziękujemy Komendzie Miejskiej we Wrocławiu za wsparcie projektu „Świetlicowa integracja – rozwój i współpraca” poprzez przeprowadzenie warsztatów na temat środków psychoaktywnych.

Projekt współfinansowany jest ze środków Gminy Wrocław

gmina logo