Wrocławskie Dni Promocji Zdrowia 2016

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego po raz dziesiąty organizuje Wrocławskie Dni Promocji Zdrowia pod hasłem „Więcej zdrowia – więcej życia”. W tym roku wydarzenie to będzie jeszcze bardziej wyjątkowe ze względu na obchodzony jubileusz.

Celem kampanii jest promowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Wrocławia oraz motywowanie do zachowań prozdrowotnych poprzez działania edukacyjne, wykonywanie badań profilaktycznych w kierunku wczesnego diagnozowania zagrożeń zdrowotnych, chorób cywilizacyjnych i uzależnień.

Termin:
24.09.2016 (sobota) – 12.00 do 17.00
25.09.2016 (niedziela) – 13.00 do 18.00

DPZ2016_plakat_A2_wybrany