Wrocławski Fundusz Małych Inicjatyw

Do 11 września trwa drugi nabór w ramach Wrocławskiego Funduszu Małych Inicjatyw.
Fundusz dotacyjny prowadzi Fundacja Umbrella, finansowany jest on ze środków Gminy Wrocław.

Jego celem jest finansowe i merytoryczne wsparcie dla lokalnych działań realizowanych samodzielnie przez mieszkańców Wrocławia.

Więcej informacji na stronie: http://www.wfmi.pl/