Tydzień Małżeństwa we Wrocławiu

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia we współpracy z Rzymsko-Katolicką Parafią pw. św. Karola Boromeusza, Rzymsko-Katolicką Parafią pw. św. Andrzeja Apostoła, Wrocławskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Dzieci i Młodzieży „BAJKA”, Klasztorem oo.Dominikanów, Stowarzyszeniem Psychoedukacji i Terapii „Evolutio”, Stowarzyszeniem Familandia oraz psychologiem Aleksandrą Mroczko włącza się w tym roku po raz pierwszy w obchody Międzynarodowego Tygodnia Małżeństwa.

Międzynarodowy Tydzień Małżeństwa to społeczna kampania promująca szczególną, komplementarną więź kobiety i mężczyzny. Tydzień Małżeństwa odbywa się równolegle w 22 krajach zawsze  w tym samym terminie: 7-14 lutego. W Polsce projekt  został zainicjowany w 2015 r. przez Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich. Od tego czasu odbyło się kilkadziesiąt wydarzeń o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, rekreacyjnym i rozrywkowym. 

Cele kampanii 

1.    Stworzenie cyklicznej tradycji, swoistego „festiwalu małżeństwa”, celebrowania i cieszenia się małżeństwem w „okresie walentynkowym” tj. 7-14.02

2.     Motywowanie ogółu społeczeństwa, specjalistów, mediów i osób publicznych do promowania znaczenia zdrowych relacji małżeńskich.

3.    Promowanie małżeństwa jako wartości społecznej i pokazywanie potrzeby permanentnego rozwijania więzi małżeńskiej, aby dawała ona małżonkom satysfakcję i spełnienie.

4.    Propagowanie programów i inicjatyw wspierających rozwój relacji małżeńskich.

5.    Stworzenie okazji do pogłębienia więzi małżeńskiej oraz nabycie kompetencji interpersonalnych poprzez udział w konferencjach, seminariach, debatach i warsztatach oraz poprzez wspólne, twórcze spędzenie czasu (uczestnictwo w wydarzeniach artystycznych, sportowych, psychoedukacyjnych).

6.    Motywowanie ogółu społeczeństwa, specjalistów, media i osoby publiczne do promowania znaczenia zdrowych małżeństw.

Więcej na temat idei Międzynarodowego Tygodnia Małżeństwa i harmonogram wydarzeń w poszczególnych miastach na stronie www.tydzienmalzenstwa.pl

W ramach wrocławskich obchodów proponujemy udział w ciekawych prelekcjach i warsztatach oraz możliwość skorzystania z konsultacji dla par. Szczegółowy program wydarzeń znajduje się na plakacie.