Skorzystaj z doradztwa prawnika jeszcze w czerwcu!

Reprezentujesz organizację pozarządową? Potrzebujesz wsparcia prawnego?

Skorzystaj z doradztwa prawnika jeszcze w czerwcu!

 

Jeśli Twoja organizacja potrzebuje:

 

  • Porady w prawidłowym sporządzenia podstawowych umów funkcjonujących w obrocie gospodarczym
  • Informacji o bezpieczeństwie prawnym NGO w Internecie
  • Informacji o odpowiedzialności członków zarządu organizacji pozarządowych
  • Informacji o organizacji procedur związanych z wymogami ustawy o praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
  • Realizacji zmian w statucie;
  • przygotowywać dokumenty do KRS;
  • dowiedzieć się jak  założyć działalność gospodarczą przez organizacje pozarządową;
  • opracować lub otrzymać opinię wniosku o status organizacji pożytku publicznego

lub skonsultować dokumentację sądową

 

Zapraszamy na bezpłatne doradztwo prawnika jeszcze w czerwcu. Możliwe jest również zorganizowanie doradztwa zbiorowego dla większej liczby osób z kilku organizacji.

 

Zgłoś się już dziś. Prosimy o zgłaszanie potrzeby skorzystania z porady na adresanna.bogucka@dfop.org.pl lub telefonicznie na nr 71 793 23 24.

 

UWAGA:

 

Porady odbywają się w siedzibie Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, ul. Nabycińska 19, lok. 409, 53-677 Wrocław. Możliwe jest również skorzystanie z porady za pośrednictwem poczty elektronicznej po uprzednim wypełnieniu niezbędnych dokumentów.

 

Z doradztwa prawnego mogą skorzystać przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej z regionu wrocławskiego (powiaty: strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, milicki, oleśnicki,  oławski,  górowski, wrocławski oraz m. Wrocław)