„Przytul hejtera”

Fundacja Dzieci Niczyje zainaugurowała kolejną kampanię społeczną przeciwdziałającą przemocy w sieci. Działanie „Przytul hejtera” uświadamia szkodliwość wszechobecnego dziś w internecie hejtu i upowszechnia dobre standardy przeciwdziałania tego typu zachowaniom. Popularyzując właściwe zachowania, fundacja chce usunąć z sieci postępującą nienawiść.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/1627086.html?utm_source=prenumerata_najw&utm_medium=email&utm_campaign=20.04.2015