Zmiana – powierzenie przetwarzania danych osobowych świetlice środowiskowe i Gmina Wrocław

Wrocławskie świetlice środowiskowe, których działalność dotowana jest ze środków Gminy Wrocław, dotychczas zawierały umowę o powierzeniu Gminie obowiązku przetwarzania danych osobowych. Od początku 2015 r., porozumienia między organizacjami a Gminą zostaną rozwiązane. W związku z tym wszystkie organizacje podpiszą aneksy do zawartych wcześniej umów.

Oznacza to, że teraz każda świetlica środowiskowa ma obowiązek zgłoszenia wszystkich danych do GIODO. Nie zwlekajmy

Rejestracja zbiorów danych osobowych krok po kroku – GIODO

Ochrona danych osobowych w NGO